Počas zimnej sezóny 2018/2019 si môžete prenajať beach a tenisové dvorce v hale za nasledovných cenových podmienok. Poplatok je potrebné uhradiť na recepcii pred začatím hry. Ak máte záujem o dlhodobý sezónny prenájom dvorcov, kontaktujte nás, prosím.

CENY UVEDENÉ V CENNÍKU SÚ KONEČNÉ. NIE SME PLATCAMI DPH. 1 hodina = 60 minút